หนองคายเมืองที่น่าอยู่อันดับต้นๆของไทย

จังหวัดหนองคาย จัดว่าเป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานมากและมีความสวยงามทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมถึงวัด โบราณสถานต่างๆ จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงซึ่งมีภูมิทัศน์ที่สวยงามมากๆ จนทำให้หนองคายจัดว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย นอกจากนี้แล้วมันยังถูกจัดให้เป็นเมืองน่าอยู่เป็นอันดับ 7 ของโลกในปี 2014…

อำเภอโพนพิสัย สถานที่ชมบั้งไฟพญานาค

ในจังหวัดหนองคาย นอกจากจะเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานแล้ว ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย และในช่วงออกพรรษาจะมีงานแห่บุญต่างๆในเขตจังหวัดหนองคาย ซึ่งในตัวอำเภอโพนพิสัยเป็นอีกแห่งนี้ที่มีนักท่องเที่ยวมากมายเข้ามาชมประเพณีแห่เทียนพรรษา ไหว้พระ รวมถึงการชมบั้งไฟพญานาคซึ่งเป็นบริเวณที่มีการเกิดบั้งไฟพญานาคมากกว่าบริเวณอื่นของหนองคาย อำเภอโพนพิสัย เป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัด อยู่ห่างจากอำเภอเมืองราว…

เที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสิรินธร

ที่จังหวัดหนองคายเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำให้ศึกษา ซึ่งเปิดใช้เพื่อชมความสวยงามของสัตว์น้ำนานาพันธุ์รวมถึงศึกษาธรรมชาติ โดยพิพิธภัณฑ์นี้ชื่อว่า พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสิรินธร เป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งจัดการแสดง การเรียนรู้ด้านพันธุ์ปลาน้ำจืดและปลาน้ำเค็มแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคาย โดยสถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และเป็นศูนย์การศึกษาด้านการประมงที่ใหญ่ที่สุดในลุ่มน้ำโขง…

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1

ในจังหวัดหนองคายมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่น่าสนใจ ซึ่งนอกจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วบางแห่งก็เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญของไทย หนึ่งในนั้นคือ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ซึ่งมีความสำคัญต่อการคมนาคมของทั้ง 2 ประเทศริมแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นจุดเริ่มของเศรษฐกิจที่สำคัญของ…

ประเพณีสำคัญของชาวหนองคาย

จังหวัดหนองคาย นอกจากจะเป็นพื้นที่มีความเป็นมายาวนานแล้ว และวัฒนธรรมของพื้นที่ 2 ฝั่งแม่น้ำโขงทำให้หนองคายนั้นมีวัฒนธรรมและประเพณีมากมายให้สืบทอดและสวยงามแก่นักท่องเที่ยวมากๆอีกจังหวัดหนึ่ง ซึ่งประเพณีที่สำคัญของชาวหนองคายมีดังนี้ มหาสงกรานต์อีสาน-หนองคาย เป็นประเพณีของชาวหนองคายที่จัดขึ้นในช่วงสงกรานต์ โดยประเพณีนี้จัดขึ้นที่วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวงชั้นตรี…

ลักษณะภูมิศาสตร์ของจังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองคายเป็นพื้นที่จังหวัดที่ติดกับชายแดน ไทย-สปป.ลาว ซึ่งอยู่บริเวณติดริมแม่น้ำโขง ซึ่งมีพื้นที่ที่อดุมสมบูรณ์มากและมีวัฒนธรรมที่หลากหลายมากในจังหวัดนั้น ลักษณะภูมิศาสตร์ของจังหวัดหนองคายนั้นมีเนื้อประมาณ 3,026.534 ตารางกิโลเมตร โดยมีลักษณะเป็นแนวยาวเรียบไปตามแม่น้ำโขง ซึ่งในปี พ.ศ.2554…

ประวัติจังหวัดหนองคาย

หนองคายเป็นจังหวัดหนึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือสุดของประเทศไทยซึ่ง จังหวัดหนองคายอยู่ใกล้กับเขตชายแดน ไทย-สปป.ลาว โดยมีแม่น้ำโขงกั้นกลางระหว่างชายแดน ซึ่งชาวบ้านทั้งสองฝั่งแม่น้ำต่างก็มีการคมนาคม การขนส่งที่เข้าถึงกัน จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดหนึ่งที่เงียบสงบมากอีกจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 3,027 ตารางกิโลเมตรมีพื้นที่ติดริมฝั่งแม่น้ำโขง…