ประเพณีสำคัญของชาวหนองคาย

จังหวัดหนองคาย นอกจากจะเป็นพื้นที่มีความเป็นมายาวนานแล้ว และวัฒนธรรมของพื้นที่ 2 ฝั่งแม่น้ำโขงทำให้หนองคายนั้นมีวัฒนธรรมและประเพณีมากมายให้สืบทอดและสวยงามแก่นักท่องเที่ยวมากๆอีกจังหวัดหนึ่ง ซึ่งประเพณีที่สำคัญของชาวหนองคายมีดังนี้

มหาสงกรานต์อีสาน-หนองคาย เป็นประเพณีของชาวหนองคายที่จัดขึ้นในช่วงสงกรานต์ โดยประเพณีนี้จัดขึ้นที่วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวงชั้นตรี ซึ่งเป็นประเพณีใหญ่ของจังหวัดโดยจะอันเชิญหลวงพระใสแห่จากพระอุโบสแล้วแห่รอบเมือง ในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี มีขบวนแห่ รำ ต่างๆรวมถึงการละเล่นพื้นเมือง กีฬาท้องถิ่นที่สนุกสนาน

แห่ปราสาทผึ้ง ประเพณีเก่าแก่ที่สวยงามมากๆ โดยจะมีการสลักขี้ผึ้งเป็นปราสาทที่สวยงามมาก ซึ่งประเพณีนี้เป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดหนองคายโดยจัดขึ้นในช่วงคืนวันเพ็ญเดือน 11 ค่ำ จะมีการประกวดปราสาทขี้ผึ้งและนำลงเรือล่องไปตามแม่น้ำโขง และในช่วงตอนกลางคืนจะมีการไหลเรือไฟ ซึ่งจะมีเรือไฟที่สวยงามล่องตามแม่น้ำโขง และมีการนมัสการพระธาตุหล้าหนอง ซึ่งเป็นพระธาตุเก่าแก่ที่พังลงแม่น้ำโขงในปี พ.ศ.2390

งานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ จัดขึ้นเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้ถึงประวัติศาสตร์ในช่วงปี พ.ศ. 2428 ที่เกิดสงครามฮ่อขึ้นและประเทศไทยได้กู้เอกราชและขับไล่พวกฮ่อออกจากเมือง จัดขึ้นในเดือนมีนาคมของทุกปี ซึ่งในงานจะมีการละเล่นต่างๆ การจำหน่ายของที่ระลึกต่างๆ

งานบุญบั้งไฟ เป็นประเพณีที่ไม่มีเพียงแต่จังหวัดหนองคายเท่านั้น แต่เป็นงานบุญที่จัดขึ้นทุกจังหวัดในภาคอีสาน โดยเฉพาะจังหวัดยโสธรนั้นเป็นงานบั้งไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุด โดยเป็นการบูชาขอฟ้าฝน ให้ฝนตกที่ถูกตามฤดูกาล โดยชาวบ้านจะทำบั้งไฟและจุดขึ้นฟ้า