สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1

ในจังหวัดหนองคายมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่น่าสนใจ ซึ่งนอกจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วบางแห่งก็เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญของไทย หนึ่งในนั้นคือ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ซึ่งมีความสำคัญต่อการคมนาคมของทั้ง 2 ประเทศริมแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นจุดเริ่มของเศรษฐกิจที่สำคัญของ 2 ประเทศที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้ากัน

เริ่มสะพานแห่งนี้ถูกสร้างโดยงบประมาณ 30 ล้านดอลลาห์ เป็นสะพานแบบคอนกรีตจุดประสงค์ของการสร้างสะพานนี้คือ การค้าขายและการคมนาคมของชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำโขง และพัฒนาเศรษฐกิจความสัมพันธ์ของ 2 ประเทศ โดยเริ่มต้นก่อสร้างในปี พ.ศ.2534 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2537 ซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขง ชายแดนไทย-ลาวแห่งแรกของประเทศที่มีความสำคัญ ลักษณะของสะพานสร้างในรูปแบบของคอนกรีตอัดแรง เสริมเหล็ก มีความยาว 1,170 เมตร ประกอบด้วยการจราจร 2 ช่องทาง ทางเดิน และช่องทางเดินรถไฟ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 นั้นนอกจากจะเป็นสะพานที่เชื่อมต่อกับ 2 ฝั่งประเทศแล้ว ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีวิวของแม่น้ำโขงสวยงาม

สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 มีความสำคัญของเศรษฐกิจของประเทศไทย-ลาว อย่างมากอีกทั้งเป็นสะพานที่อำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าต่างๆระหว่าง 2 ประเทศ ซึ่งในสมันก่อนสร้างสะพานนี้จะใช้สินค้าลงแพ แล้วขนข้ามแม่น้ำ ซึ่งมีความเสี่ยงเพราะแม่น้ำที่เชี่ยวและอันตรายต่อการขนส่ง แต่ในปัจจุบันยังมีการขนส่งทางแพอยู่ ซึ่งการคมนาคมของสะพานแห่งนี้มียานพาหนะ กว่า 500,000 คันเดินทางเข้า-ออกและผ่านสะพานมิตรแห่งนี้มากมาย ต่อมาได้มีการสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งใหม่ขึ้นเพื่อลดปัญหาการเดินทางและการจราจรเข้า-ออก 2 ประเทศ