อำเภอโพนพิสัย สถานที่ชมบั้งไฟพญานาค

ในจังหวัดหนองคาย นอกจากจะเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานแล้ว ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย และในช่วงออกพรรษาจะมีงานแห่บุญต่างๆในเขตจังหวัดหนองคาย ซึ่งในตัวอำเภอโพนพิสัยเป็นอีกแห่งนี้ที่มีนักท่องเที่ยวมากมายเข้ามาชมประเพณีแห่เทียนพรรษา ไหว้พระ รวมถึงการชมบั้งไฟพญานาคซึ่งเป็นบริเวณที่มีการเกิดบั้งไฟพญานาคมากกว่าบริเวณอื่นของหนองคาย

อำเภอโพนพิสัย เป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัด อยู่ห่างจากอำเภอเมืองราว 57 กิโลเมตร เป็นพื้นที่อำเภอที่มีประชากรราว 98,000 คน ซึ่งในช่วงวันออกพรรษานั้นมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาเที่ยวในอำเภอนี้ เพื่อมาชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค และงานแห่บูชาพญานาคตามความเชื่อ นอกจากเที่ยวชมบั้งไฟพญานาคและงานแห่เทียนแล้ว ในอำเภอโพนพิสัยยังมีวัดเก่าแก่เป็นที่ศักการะของชาวอำเภออย่าง วัดมณีโคตร อยู่ที่ตำบลจุมพล ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระเสี่ยงหรือ หลวงพ่อพระเสี่ยง พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะแบบล้านนา โดยในสมัยอดีตนั้นมีการทำสงครามกันระหว่างไทยกับลาว ซึ่งหากฝ่ายใดสู้รบชนะจะได้ทรัพย์สินของฝ่ายแพ้กลับมา โดยเชื่อว่าพระเสี่ยงนั้น เป็นพระพุทธรูปของธิดาชาวล้านช้าง ในนครเวียงจันทร์ ก่อนจะถูกฝ่ายไทยสู้รบชนะและนำกลับมา ต่อมาได้นำมาประดิษฐานที่วัดมณีโคตร ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ต่อมาได้มีการนำพระพุทธรูปไปไว้ที่กรุงเทพ และในสมัยนั้นยังไม่มีรถยนต์และใช้เพียงช้างเป็นพาหนะ แต่ในตอนที่นำพระเสี่ยงขึ้นหลังช้างปรากฏว่าช้างไม่สามารถบรรทุกได้ จึงทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าพระเสี่ยงไม่อยากอยู่ที่อื่นก็ได้