หนองคายเมืองที่น่าอยู่อันดับต้นๆของไทย

จังหวัดหนองคาย จัดว่าเป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานมากและมีความสวยงามทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมถึงวัด โบราณสถานต่างๆ จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงซึ่งมีภูมิทัศน์ที่สวยงามมากๆ จนทำให้หนองคายจัดว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย นอกจากนี้แล้วมันยังถูกจัดให้เป็นเมืองน่าอยู่เป็นอันดับ 7 ของโลกในปี 2014 อีกด้วย เหตุใดที่หนองคายจึงกลายเป็นเมืองน่าอยู่ อย่างเช่น บ้านเรือนและอาคารริมน้ำโขง จังหวัดหนองคายส่วนใหญ่บ้านเรือนต่างๆจะปลูกริมฝั่งแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแนวตลิ่งริมแม่น้ำทอดยาวไปเรื่อยๆ ซึ่งยามเช้าและยามเย็นจะมีบรรยากาศที่สวยงามมาก

วิถีชีวิตริมแม่น้ำ ชาวบ้านของจังหวัดหนองคายใช้ชีวิตและมีวิถีชีวิตคู่กับแม่น้ำโขงมากยาวนาน ซึ่งสายน้ำนั้นถือว่าเป็นแหล่งล่อเลี้ยงชีวิตของชาวบ้านซึ่งมีทั้งการประมง การเกษตร ที่ใช้เลี้ยงชีพของชาวบ้านของจังหวัดหนองคาย นอกจากนี้แล้วยังมีธรรมชาติริมแม่น้ำที่ยังคงความสมบูรณ์ไว้ยังงดงาม ซึ่งในช่วงฤดูหนาวถึงฤดูร้อน พื้นที่ริมแม่น้ำซึ่งน้ำจะลดระดับลงทำให้เกิดหาดทรายสีเทาละเอียดที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นพระธาตุกลางน้ำ ซึ่งเป็นพระธาตุเก่าแก่ในตำนานตามความเชื่อของชาวหนองคายว่านี่คือเมืองบาดาล ยังรวมถึงประติมากรรมทางประเพณีต่างๆ โดยเฉพาะงานบุญต่างๆ ซึ่งภายในจังหวัดหนองคายจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มากมีขบวนแห่และประติมากรรมเจดีย์ทรายที่สวยงาม ซึ่งบางชิ้นเป็นรูปพญานาคตามความเชื่อของคนท้องถิ่น นอกจากวถีชีวิตของชาวหนองคายแล้ว ยังมีวิถีชีวิตของผู้คนสองริมฝั่งโขงที่เดินทางเข้า-ออก ทำการค้าขายของกันและกันด้วยความเป็นมิตรด้วย