ประเพณีสำคัญของชาวหนองคาย

จังหวัดหนองคาย นอกจากจะเป็นพื้นที่มีความเป็นมายาวนานแล้ว และวัฒนธรรมของพื้นที่ 2 ฝั่งแม่น้ำโขงทำให้หนองคายนั้นมีวัฒนธรรมและประเพณีมากมายให้สืบทอดและสวยงามแก่นักท่องเที่ยวมากๆอีกจังหวัดหนึ่ง ซึ่งประเพณีที่สำคัญของชาวหนองคายมีดังนี้ มหาสงกรานต์อีสาน-หนองคาย เป็นประเพณีของชาวหนองคายที่จัดขึ้นในช่วงสงกรานต์ โดยประเพณีนี้จัดขึ้นที่วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวงชั้นตรี…

ลักษณะภูมิศาสตร์ของจังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองคายเป็นพื้นที่จังหวัดที่ติดกับชายแดน ไทย-สปป.ลาว ซึ่งอยู่บริเวณติดริมแม่น้ำโขง ซึ่งมีพื้นที่ที่อดุมสมบูรณ์มากและมีวัฒนธรรมที่หลากหลายมากในจังหวัดนั้น ลักษณะภูมิศาสตร์ของจังหวัดหนองคายนั้นมีเนื้อประมาณ 3,026.534 ตารางกิโลเมตร โดยมีลักษณะเป็นแนวยาวเรียบไปตามแม่น้ำโขง ซึ่งในปี พ.ศ.2554…

ประวัติจังหวัดหนองคาย

หนองคายเป็นจังหวัดหนึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือสุดของประเทศไทยซึ่ง จังหวัดหนองคายอยู่ใกล้กับเขตชายแดน ไทย-สปป.ลาว โดยมีแม่น้ำโขงกั้นกลางระหว่างชายแดน ซึ่งชาวบ้านทั้งสองฝั่งแม่น้ำต่างก็มีการคมนาคม การขนส่งที่เข้าถึงกัน จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดหนึ่งที่เงียบสงบมากอีกจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 3,027 ตารางกิโลเมตรมีพื้นที่ติดริมฝั่งแม่น้ำโขง…