หนองคายเมืองที่น่าอยู่อันดับต้นๆของไทย

จังหวัดหนองคาย จัดว่าเป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานมากและมีความสวยงามทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมถึงวัด โบราณสถานต่างๆ จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงซึ่งมีภูมิทัศน์ที่สวยงามมากๆ จนทำให้หนองคายจัดว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย นอกจากนี้แล้วมันยังถูกจัดให้เป็นเมืองน่าอยู่เป็นอันดับ 7 ของโลกในปี 2014…