สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1

ในจังหวัดหนองคายมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่น่าสนใจ ซึ่งนอกจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วบางแห่งก็เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญของไทย หนึ่งในนั้นคือ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ซึ่งมีความสำคัญต่อการคมนาคมของทั้ง 2 ประเทศริมแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นจุดเริ่มของเศรษฐกิจที่สำคัญของ…