วัดโพธิ์ชัย

วัดโพธิ์ชัย เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดนิกายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จัดว่าเป็นวัดที่มีความงดงามและเป็นวัดที่ชาวหนองคายเคารพนับถืออย่างมาก วัดโพธิ์ชัยตั้งอยู่ที่บ้านไผ่…