ประเพณีสำคัญของชาวหนองคาย

จังหวัดหนองคาย นอกจากจะเป็นพื้นที่มีความเป็นมายาวนานแล้ว และวัฒนธรรมของพื้นที่ 2 ฝั่งแม่น้ำโขงทำให้หนองคายนั้นมีวัฒนธรรมและประเพณีมากมายให้สืบทอดและสวยงามแก่นักท่องเที่ยวมากๆอีกจังหวัดหนึ่ง ซึ่งประเพณีที่สำคัญของชาวหนองคายมีดังนี้ มหาสงกรานต์อีสาน-หนองคาย เป็นประเพณีของชาวหนองคายที่จัดขึ้นในช่วงสงกรานต์ โดยประเพณีนี้จัดขึ้นที่วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวงชั้นตรี…